Üzemorvosi rendelés

A munkakörnyezet okozta

és a  munkavégzésből származó megterhelések kivizsgálása, a munkahelyi káros tényezők felkutatása,  a folyamatos ellenőrzés, és a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása és  ellenőrzése az üzemorvos szakorvos tevékenységi körbe tartozik. Tehát az üzemorvos kulcsszerepet játszik a munkavállalóknak az egészségének a megőrzésében.

 

üzemorvos

Előírások

Magyarországon a Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkavállalót csak olyan feladatra lehet alkalmazni, ami az egészségét, a testi alkatát és fejlettségét figyelembe veszi és káros hatást nem gyakorol rá.

A 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról kimondja, hogy minden munkáltatónak kötelező üzemorvosi ellátást biztosítania az alkalmazottai számára legalább évente egyszer. Ebben írták le a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szabályait is. (Ez a rendelet azt is előírja, hogy mekkora létszámnál kell a munkavégzés helyén foglalkozás-egészségügyi szakápolói, illetve üzemorvosi ellátást biztosítani.)

Az alkalmassági vizsgálatoknak a  meglétét és a törvénynek a betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) felügyeli és ellenőrzi.

Munka alkalmassági vizsgálat az elvégzés esedékessége szerint:

– előzetes vizsgálat
– időszakos vizsgálat
– soron kívüli vizsgálat
– záró vizsgálat

A rendelet a munkáltató tevékenységének az egészségkárosító kockázata szerint osztályokba sorolja a munkavállalókat. Ennek alapján lehet megtudni, hogy a munkáltatónak a főműszak idejére kell-e üzemorvost biztosítania, vagy sem.

Az üzemorvos feladatai

1. Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése a dolgozók belépésekor, munkaköri
változás esetében, távozó dolgozók egészségügyi állapotának rögzítése a későbbi reklamációk elkerülése érdekében.
2. Foglalkozási betegségek kivizsgálása, okok és összefüggések keresése.
3. Tanácsadás: védőfelszerelésekkel, munkakörülményekkel kapcsolatban,
veszélyforrások feltárása.
4. Biológiai monitorozás.
5. Targoncavezetői, gépjárművezetői engedélyekegészségügyi könyvek érvényesítése.
7. Védőoltások beadása.

További  üzemorvos rendelés feladatok: 

– részt vesz a berendezések és  gépek munkavédelmi üzembe helyezésén,
– egyéni védőeszközök, munkaeszközök, technológia berendezések rendeltetésszerű
alkalmazása során a veszélyek kiszűrésében,
– részt vesz a munkahelyi kockázatértékelés elvégzésében, a felülvizsgálatban,
– elvégzi a megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítását,
– a vezetői szemléken, ellenőrzéseken szükség szerint részt vesz.

Miből áll általában egy üzemorvosi vizsgálat

A vizsgáló orvos felveszi a páciens kórtörténetét. A belgyógyászati vizsgálat után vérnyomás és pulzus mérés következik, majd a színlátás és a látás élességi vizsgálat következik. Természetesen munkakörtől-, foglalkozástól-, egészségügytől függően ezek változhatnak, bővülhetnek.

 

Orvos wikipedia:    https://hu.wikipedia.org/wiki/Orvos

 

Hívhat bennünket az alábbi telefonszámon:

06 20 390 3442